zastupnistvo provibtech innovative machine monitoring

vibracije senzori sonde TM serija mjerenje staticke dinamicke udaljenosti objekta senzora mjerenje vibracija vratila


TM serija

Pretvornici senzora prisutnosti (proximity probe transducer) upotrebljavaju se za mjerenje statičke i dinamičke udaljenosti ciljanog objekta i senzora, visoke su kvalitete i pouzdanosti te dugotrajnog vijeka. TM serija upotrebljava se za mjerenje vibracija vratila, radijalne i aksijalne pozicije vratila te zračnosti između kučišta i rotora.

Više o proizvodu na stranici.

vibracije senzori sonde akcelerometri ubrzanja i brzine


Senzori ubrzanja i brzine

Provibtech proizvodi nekoliko vrsta senzora, tako se u ponudi mogu naći, akecelerometri bez/s integriranim kabelom, akcelerometre namijenjene za baterijske instrumente, akcelerometre s bočnim priključkom, senzore brzina.

Više o proizvodu na stranici.