NORTH Protection d.o.o. je tvrtka u sastavu NORTH Grupe. 
Više o tvrtki na stranici.

partner testna oprema north protection subotica
testna oprema proximity checker PC-100 provjera senzora GAP LED LCD ekran uredaj instrument


Proximity Checker PC-100

Instrument na baterije i jednostavan za uporabu koji se koristi za provjeru senzora GAP i to pokazuje na integriranom LED ekranu. Osim toga tu je LCD ekran za prikazivanje GAP napona za bolju preciznost. PC - 100 se također može koristiti za simulaciju bilo kojeg strujnog senzora sa konstantnim strujnim izlazom. Napajanje je sastavljeno od jedne alkalne baterije napona 9V koja je interno montirana. Također postoji LED indikacija prazne baterije.

Više o proizvodu na stranici.


testna oprema proximity checker PC-100 provjera senzor checker SC-100 provjera stanja denzora prednapon uredaj instrument

 

Sensor Checker SC - 100

Instrument na baterije i jednostavan za uporabu koji se koristi za provjeru stanja određenog senzora metodom mjerenja prednapona, također može i elektronski simulirati izlaz IEPE senzor iz akcelerometra. Napajanje je sastavljeno od jedne  alkalne baterije napona 9V koja je interno montirana. Također postoji LED indikacija prazne baterije.

Više o proizvodu na stranici.

testna oprema proximity checker PC-100 provjera senzor simulation MSS-1010m elektronska simulacija lcd ekran uredaj instrumentSensor Simulator MSS-1010m

Instrument na baterije koji se koristi za elektronsku simulaciju raznovrsnih izlaza u različitim tipovima akcelerometara. MSS - 1010 koristi LCD ekran veličine 4x16 karaktera sa izbornikom za postavku odgovarajućih podešavanja.


Više o proizvodu na stranici.
testna oprema proximity checker PC-100 provjera senzo TEDS Reader/Writer TI-100 za citanje ili upisivanje TEDS informacija plug&play uredaj instrumentTEDS Reader/Writer TI-100

Instrument koji se može se koristiti za čitanje ili upisivanje TEDS informacija u podržanim senzorima  vibracija. Uređaj je Plug & Play i napaja se preko USB-a.

Više o proizvodu na stranici.

NA VRH