Balansiranje malčera, freza i rotora

Balansiranje malčera, freza i rotora ostalih poljoprivrednih strojeva

Na licu mjesta i bez demontaže obavljamo balansiranje rotacijskih poljoprivrednih strojeva koji imaju pristup vlastitom rotoru: malčera, kombajna, tračnih pila, mlinova, mješalica. Često se dogodi da je uzrok nemirnom radu rotacijskog stroja odnosno povišenim vibracijama samo neuravnoteženost rotora i tad nije potrebno skidati ležajeve i osovinu što znatno poskupljuje postupak, već se on može balansirati (postići uravnoteženje momenata metodom dodavanja utega u ravnini ležajeva zavarivanjem). Za to postoji preduvijet da rotor nije savinut, da nema puknuća, odnosno da su ležajevi i osovina u korektnom stanju, inače balansiranje nema smisla prije popravka. Rad sa strojem u režimu u kojem su vibracije povišene, osim što oštećuje ležajeve i osovinu, oštećuje i sve ostale dijelove stroja. Ukoliko je negdje došlo do puknuća zavarivanjem se samo prikrivaju posljedice, ali uzrok problema i dalje ostaje prisutan, a oštećenja dijelova rotora mogu samo postati veća.