Procesna industrija

Našim korisnicima nudimo usluge održavanja strojeva po stanju mjerenjem i analizom vibracije te analiziramo dobivene rezultate kako bi dobili stvarno stanje promatranog stroja te trend promjene veličina…

Suvremeni sustavi za nadzor (monitoring) kao osnovu rada koriste dinamičko stanje, intenzitet vibracija i procesne parametre koji se, ovisno o potrebi, proširuju…

Velike centrifugalne sile koje nastaju kao posljedica neravnomjerno rasapoređene mase, opterećuju kompletnu konstrukciju stroja, te uzrokuju oštećenja ležajeva…

Mjerenje i analiza vibracija

Općenito govoreći, problemi koji nastaju uslijed rada s povišenim vibracijama obično se detektiraju u kasnijoj fazi ili se krivo tumače.Često se koriste zaštitni mjerni sustavi (monitoring sustavi) koji reagiraju samo na izmjerenu veličinu bez analize sadržaja zbog čega ne pružaju zaštitu kakvu bi trebali.

 

Nedostatak točnih informacija i/ili njihovo krivo tumačenje mogu uzrokovati mnoštvo problema u radu tog stroja ali i cijelog proizvodnog procesa, te mogu rezultirati visokim troškovima. Našim korisnicima nudimo usluge održavanja strojeva po stanju mjerenjem i analizom vibracije te analiziramo dobivene rezultate kako bi dobili stvarno stanje promatranog stroja te trend promjene veličina.

 

Na taj način umjesto na statističkim procjenama o životnom vijeku ili učestalosti kvarova dobiva se kompletna slika o trenutnom stanju kao i mogućnost planiranja remonta. Planirana aktivnost održavanja bazira se na stvarnim potrebama, a time se eliminiraju nepotrebni popravci, sprječavaju iznenadna zaustavljanja i kvarovi kako bi dobili pouzdan i profitabilan pogon. Tumačenjem rezultata mjerenja u mogućnosti smo detektirati probleme kao što su: neuravnoteženost rotora (debalans), ekscentričnost osovine, pogreške u centriranju, stanje ležajeva, popuštanje spojeva, rezonancije.

Periodični i trajni nadozor (monitoring) strojeva

Mjerenje i analiza vibracija samo je jedan dio načina održavanja sustava po stanju a ne provedenom vremenu rada. Preko naših partnera u mogućnosti smo nabavke i instaliranja mjerne opreme (mjernih lanaca sa pretvaračima fizikalnih veličina) za stalni nadzor rada strojeva. Cilj nadzora je otkrivanje promjena ili nepravilnosti u načinu rada stroja čime utvrđujemo i otkrivamo vrstu kvara ili oštećenja.

 

Mjerenje fizikalnih veličina (naprezanja, vibracija, snage, buke, temperature i dr. ), te njihovo pohranjivanje i analiza provodi se kontinuirano, na automatizirani način bez potrebe za ljudskom intervencijom. Za Vaše potrebe možemo izabrati i obezbjediti dijagnostičke sustave za trajno mjerenje i analizu od vrhunskih proizvođača. Suvremeni sustavi za nadzor (monitoring) kao osnovu rada koriste dinamičko stanje, intenzitet vibracija i procesne parametre koji se, ovisno o potrebi, proširuju još i s ostalim podsustavima u cilju postizanja potpuno automatiziranog i zaštitnog sustava nadzora strojeva. Također, ovi sustavi nude i dodatne mogućnosti dijagnostike kako bi se unaprijed mogli planirati zahvati u cilju sanacije bez zastoja radnog procesa na osnovu statističke procjene o učestalosti kvarova ili životnom vijeku. Time će te osigurati nesmetano odvijanje proizvodnog procesa i izbjeći nepotrebne popravke, zaustavljanje pogona ili havarije.

 

Tumačenjem rezultata mjerenja u stanju smo detektirati probleme kao što su: neuravnoteženost rotora (debalans), ekscentričnost osovine, pogreške u centriranju, stanje ležajeva, popuštanje spojeva, rezonancije, loše temeljenje, promjene krutosti konstrukcije (puknuća).

Uravnoteživanje rotora u vlastitim ležajevima

Često se proizvodni procesi u pogonu ne mogu odvijati zbog nepravilnog rada rotacijskih strojeva. Neuravnoteženost rotora (debalans) je jedan od čestih uzroka povišenih vibracija kod rotirajućih strojeva. Velike centrifugalne sile koje nastaju kao posljedica neravnomjerno rasapoređene mase, opterećuju kompletnu konstrukciju stroja, te uzrokuju oštećenja ležajeva. Neispravna dinamička karakteristika rotora i neizjednačene mase, izazivaju konstantnu i visoku vibracijsku amplitudu čija je frekvencija i osnovna frekvencija vrtnje. a amplituda se sa porastom brzine vrtnje i eksponencijalno povećava.

 

Debalans rotora može nastati iz više razloga: rupa u odljevku, geometrijske nesimetričnosti, ekscentriciteta odnosno nepravilnog kružnog gibanja, korozije, nepravilnog servisa i održavanja, toplinskog rastezanja…Uz pomoć vrhunske prijenosne opreme za mjerenje i analizu vibracijskih pojava na licu mjesta i bez demontaže, možemo izmjeriti ukupne vibracijske amplitude ali i spektralnom analizom dijagnosticirati uzrok debalansa. Nakon balansiranja rotora u vlastitim ležajevima smanjujemo vibracijske amplitude, osiguravamo mirniji rad stroja, reduciramo vrijeme zastoja, kao i ukupne troškove za sanaciju problema.