Ostale usluge

U tijeku samog projektiranja konstrukcije koji uključuje i mehanički proračun, nije moguće predvidjeti sve slučajeve…

U fazi projektiranja nekad je potrebno izraditi i detaljniju mehaničku analizu sustava opterećenog statičkim i dinamičkim sila…

Buka i vibracije na utječu samo na radnu sposobnost radnika, već može i utjecati na njegovo zdravstveno stanje…

Ispitivanje statičkih i dinamičkih karakterstika konstrukcija

U tijeku samog projektiranja konstrukcije koji uključuje i mehanički proračun, nije moguće predvidjeti sve slučajeve opterećenja, a samim tim niti biti sasvim siguran u nosivost strukture na osnovi karakteristika materijala. Mjerenjem fizikalnih veličina u naravi na interesntnim presjecima, kao i naknadnom analizom, možemo spoznati konstrukcijske osnovne karakteristike, kao i predvidjeti granična opterećenja koja može podnjeti. Opterećenja mogu biti statičkog i dinamičkog karaktera. I dok su statička obzirom na konstantne sile, mase i opterećenja predvidljivija i lakše mjerljiva (naprezanje, tlak, statički pomak, sila i moment), ona dinamička često to nisu (vibracijski pomak, dinamičko naprezanje, rezonantne pojave, forme vibriranja). I sam dinamički utjecaj je različit, a on može biti izazvan strojevima i uređajima sa konstantnim dinamičkim silama i radnim frekvencijama, ali i vremenski promjenljivim razinama opterećenja kao što su klimatski (vjetar, more) ili promet.

 

U suradnji s našim partnerima i vrhunskom opremom možemo osigurati periodičko mjerenje ali i trajni nadzor nad konstrukcijom, a to je posebno bitno u promjenljivim uvijetima opterećenja gdje ćešće dolazi do gubitka ili promjene strukturnih karakteristika. Prije samog mjerenja sa naručiteljom možemo odrediti zanimljive, odnosno najnepovoljnije slučajeve opterećenja u eksploataciji, te napraviti kvalitetnu pripremu i izraditi plan testiranja. Nakon mjerenja i provedene analize snimljenih veličina, možemo usporediti izmjerene veličine sa dopuštenima u mehaničkom proračunu, ali i predvidjeti granične slučajeve opterećenja kod kojih konstrukcija nije sigurna.

 

Na kraju možemo izraditi i optimizaciju dizajna konstrukcije, kao što je ukrućivanje u kritičnim presjecima ili rasterećivanje (oduzimanje mase), kako bi unaprijedili i kvalitetnije raspodjelili njena statička i dinamička svojstva

FEM analiza – metoda konačnih elemenata

U fazi projektiranja nekad je potrebno izraditi i detaljniju mehaničku analizu sustava opterećenog statičkim i dinamičkim silama, kako bi se uklonila ili bar umanjila mogućnost pojave nedozvoljenih vrijednosti fizikalnih veličina u eksploataciji. U suradnji s našim partnerima možemo izraditi više tipova analize strukture sustava metodom konačnih elemenata. Često se događa u eksploataciji i radu sustava da dolazi do previsokih opterećenja ili dinamičkih pojava koje je teško i skupo riješiti rekonstrukcijom. U projektnoj fazi se mogu predvidjeti mogući slučajevi opterećenja i pomoću FEM analize utvrditi nedostatke, točke previsokih ili koncentriranih vrijednosti, te na kraju izmijeniti dizajn i optimizirati strukturu. Provjera utjecaja statičkih opterećenja tj. onih koja nisu promjenljiva u vremenskoj domeni mogu dati rješenje u obliku: naprezanja, reakcijskih sila i momenta, deformacije, temperature u strukturi.

Dinamičkom analizom utvrđujemo utjecaj promjenljivih inercijskih sila u vremenu ili prisilnih vibracija izazvanih ugrađenim ili okolnim strojevima i uređajima, ali utvrđujemo i moguće rezonantne pojave u sustavu što je puno opasnije. Vrlo je bitno da se baš u projektnoj fazi otkloni mogućnost da neki stroj ili uređaj pobudi rezonantnu frekvenciju strukture sustava, jer bez dovoljnog prigušenja može doći do havarije.

Ispitivanje radnog okoliša

U suradnji s našim partnerima vršimo ispitivanje fizikalnih čimbenika u radnom okolišu i to buke i vibracija. Ispitivanje radnog okoliša spada u poslove zaštite na radu, a ukoliko se javljaju povišene vibracije ili buka poslodavac je dužan napraviti ispitivanje na tom radnom mjestu i osigurati odvijanje radnih procesa. Nakon analize mjerenja radi se i ocjenjivanje usporedbom sa dopuštenim vrijednostima izloženosti navedenim u važećim standardima. Buka i vibracije na utječu samo na radnu sposobnost radnika, već može i utjecati na njegovo zdravstveno stanje. Mjerenje i analizu možemo provesti ne samo na radnim mjestima u procesnoj industriji nego i u radnim vozilima, te radnim mjestima koja zahtjevaju upotrebu raznih samohodnih i ručnih alata.

 

U slučaju da rezultati ispitivanje ne zadovoljavaju propisane standarde, analizom utvrđujemo nedostatke i uzroke povišenih vrijednosti, kao što su: neispravnost stroja, uređaja i alata ili neadekvatni sustav zaštite radnika. Na osnovu toga možemo i predložiti mjere za smanjenje utjecaja pojedinih štetnosti u radnom okolišu na zdravlje radnika.